Veel gestelde vragen

ONLINE INSCHRIJVEN KAN NIET MEER

Wie kunnen zich Inschrijven?

De reünie is uitsluitend toegankelijk voor militair- en burgerpersoneel dat tenminste 6 maanden een functie heeft vervuld bij het Korps Commandotroepen. Tevens is de reünie toegankelijk voor leden van het Korps Mariniers die de Elementaire Commando-opleiding bij het Korps Commandotroepen met succes hebben voltooid. Voor het inschrijven heeft u het militair registratienummer (de ouderen), het peoplesoftnummer (de jongeren) of het marinenummer (marinier-commando’s) nodig. Als u het voor u geldende nummer niet meer weet, kunt u dat over het algemeen vinden in de correspondentie uit uw diensttijd of uw militair paspoort! Zij die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden geweigerd!

Bent u woonachtig in het buitenland? U ontvangt na controle rechtmatigheid uw definitieve aanmeldbevestiging via e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. We sturen uw reünie bescheiden NIET naar het buitenland.
Uw reünie bescheiden (toegangsbewijs, eventuele aankopenbonnen e.d.) kunt op de dag zelf van de reünie afhalen bij de portocabin direct gelegen naast de ingang van het reünie terrein. U dient uw definitieve aanmeldbevestiging op de man te hebben en deze te tonen bij het loket van de portocabin.
We doen een ID controle (Rijbewijs, paspoort of Identiteitskaart) en daarna ontvangt u uw reünie bescheiden. U kunt vervolgens via de toegangscontrole het reünie terrein op. Het inschrijfbedrag is inclusief 10 consumptiemunten (t.w.v. € 1,00 per munt) en een uniek reüniegeschenk.

INSCHRIJVEN OP LOCATIE

In het uiterste geval kunt u ter plaatse inschrijven, maar zal het tarief hoger liggen. Dit omdat het een arbeidsintensieve manier is om in te schrijven. We gaan er daarbij van uit, dat u van 1 december 2021 tot 11 mei 2022 online in had kunnen schrijven. De prijs van de inschrijving ter plaatse bedraagt € 75,–. Ook ter plaatse zal er gekeken worden of u gerechtigd bent om deel te mogen nemen aan de reünie. Komt u niet voor in de registers van de Commandostichting , kunt u niet ingeschreven worden tenzij u ter plaatse aan kunt tonen, dat u bij het korps heeft gediend.

Inschrijfformulier

Hoe werkt het inschrijfformulier?
Op het inschrijfformulier ziet u groene informatie icoontjes staan. Ga met uw muis op het groene informatie icoontje staan en er zal een tekst verschijnen wat u dient in te vullen.

Het formulier is zo gemaakt dat u alles dient in te vullen waar een * bij staat. Dit zijn verplicht in te vullen velden. Doet u dit niet dan kunt u ook het formulier uiteindelijk ook niet insturen en krijgt u een foutmelding bij het verzenden.

Vul uw juiste adres in. In de maand voorafgaande aan de reünie ontvangt u uw toegangsbewijs, bonnen voor uw aankopen, zoals bijvoorbeeld de reünie badge, het reünie T-shirt en reünie jack en aanvullende informatie.

Let op!
Uw gegevens in het inschrijfformulier moeten v.w.b. registratienummer en achternaam kloppen met de gegevens zoals die bekend zijn in de administratie van het Korps en De Commandostichting.
– Registratienummer (jjmmdd +3 cijfers) zonder spaties, streepjes of punten
– Achternaam beginnend met een hoofdletter
Mocht u het formulier niet direct kunnen vinden, kunt u deze link proberen

Sluiting inschrijving

Tot wanneer kan ik me aanmelden?

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór aanvang van de reünie, namelijk tot 11 mei 2022. Daarna sluit de inschrijving en is inschrijven voor de reünie niet meer mogelijk.
Let op: Op de reüniedag zelf is aanmelden niet meer mogelijk. Doe dat dus vóór 11 mei 2022!

Inschrijfgeld

  1. Het inschrijfgeld bedraagt voor begunstigers van De Commandostichting € 40.-.
    (zij die jaarlijks de door het bestuur vastgestelde donatie betalen en vier keer per jaar het periodiek De Groene Baret ontvangen).
  2. Het inschrijfgeld voor NIET begunstigers van De Commandostichting bedraagt € 50.-.
    Let op: Indien u op het moment van aanmelden nog geen begunstiger bent van De Commandostichting dan dient u zich dus aan te melden als NIET begunstiger.Het inschrijfbedrag is inclusief 10 consumptiemunten (t.w.v. € 1,00 per munt) en een uniek reüniegeschenk.

Invullen correct E-mail adres

Vul hier uw e-mailadres in. Het mag ook het e-mailadres zijn van iemand die u bijvoorbeeld helpt met de inschrijving. Al het e-mailcontact wat na de inschrijving plaatsvindt, loopt dan via dat e-mailadres.

Datum uitreiking Groene Baret

Hier vult u de datum in wanneer u de groene baret heeft ontvangen, namelijk uw datum van binnenkomst baretuitreiking. Indien dit voor u niet van toepassing is kunt u deze vraag overslaan.

Compagnie

In welke compagnie heeft u gediend? Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Veteraan / langer of korter dan 6 jaar gediend

Ben je Veteraan?
Veteranen zijn alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Inclusief vredesmissies in internationaal verband. Vink het vakje aan als je Veteraan bent.

Korter of langer dan 6 jaar gediend. Dit staat los van veteraan zijn en vul hierbij in het juiste vakje in.

Vervoer

Dringend advies: Reis zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, met een charterbus of probeer te carpoolen. De reünie locatie ligt direct naast het NS station van Roosendaal en is derhalve eenvoudig te bereiken via het reizen met de trein en vanaf het station met een direct voetgangersbrug verbinding.

Met Openbaar Vervoer

Reis met de trein naar het NS station Roosendaal. Bij het NS station loop u direct via de voetgangersbrug naar de reünie locatie. Dit is circa 350 meter verwijderd van de ingang van de reünie. Bij de voetgangersbrug is ook een lift aanwezig die u kunt nemen als u wat slechter ter been bent.

Er worden geen vervoersbewijzen beschikbaar gesteld ten behoeve van het bezoek van de korpsreünie. Mocht u in het bezit zijn van een veteranenstatus en bij het veteraneninstituut geregistreerd staan als zijnde veteraan, dan kunt u gebruik maken van een 2-tal gratis NS vervoersbewijzen per jaar. Zeker handig om aan te vragen nu we vlak bij het treinstation onze korps reünie vieren. Aanvragen kan via: www.veteraneninstituut.nl

Met de auto

– Voor reünisten die met eigen vervoer is het mogelijk om bij en in nabijheid van het Atik Stadion te parkeren
– Verkeersregelaars zijn aanwezig en zullen u verwijzen naar de verschillende parkeer locaties
– Er is bij het Atik Stadion ruimte voor circa 550 P-plaatsen. Indien deze P-plaats vol is kunt u parkeren in de directe omgeving van het Atik stadion
– Er zal voor vervoer met eigen auto geen aparte P-kaart beschikbaar worden gesteld
– Speciale genodigden en aangemelde invaliden kunnen parkeren aan de voorzijde van het Atik Stadion. Men ontvangt hiervoor een speciale VIP/ P-kaart
– Komt u uit de richting Rotterdam? Neem op de A17 afslag 20 – Roosendaal/ Borchwerf en volg vanaf deze afslag de borden reünie KCT. Parkeren bij of in nabijheid van het Atik Stadion
– Komt u vanuit de richting Zeeland? Neem op de A17 afslag 20 – Roosendaal/ Borchwerf en volg vanaf deze afslag de borden reünie KCT. Parkeren bij of in nabijheid van het Atik Stadion
– Komt u uit de richting Breda? Neem op de A58 de afslag A17 – Rotterdam/ Dordrecht/ Roosendaal- West en volg de A17. Neem afslag 20 – Roosendaal/ Borchwerf en volg vanaf deze afslag de borden reünie KCT. Parkeren bij of in nabijheid van het Atik Stadion
– Vanaf de parkeerplaatsen is het circa 50 tot 500 meter lopen naar de ingang van de reünie locatie
– Bij de parkeerplaatsen zijn verkeersregelaars als toezicht aanwezig maar deze parkeerplaatsen worden niet permanent bewaakt. Auto op slot!

Met een chaterbus

Ook de charterbussen, die door verschillende COVn worden ingezet, maken (afhankelijk van de rijrichting) gebruik van de parkeerplaatsen bij het Atik Stadion of als deze vol is parkeren in de directe nabijheid van het Atik Stadion.

Huisregels reünie KCT 21 mei 2022

– Het is niet toegestaan om drank- en etenswaren mee te nemen en of te verkopen tijdens de reünie. De catering op deze dag is tegen een vergoeding uitbesteed aan een externe partij
– Consumptiemunten zijn alleen te gebruiken tijdens de reünie
– Op het reünieterrein, gebouwen en tenten geldt een strikt rookverbod, er is een speciale rookruimte
– Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de reünie organisatie en haar medewerkers (te herkennen aan speciale pasjes en STAFF tekst)
– De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers
– Indien wangedrag of strafbare feiten worden geconstateerd volgt verwijdering van het reünieterrein en eventueel overdracht aan de politie/ Koninklijke Marechaussee
– In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de reünie organisatie
– In het gehele stadion is een foto en video verbod
– Er zijn foto en video punten waar d.z.v. het KCT foto’s gemaakt kunnen worden
– Ten aller tijden dienen aanwijzingen van beveiliging / hulpdiensten opgevolgd te worden
– Geen ongewenste intimiteiten of hinderlijk gedrag
– Geen agressie of racisme
– Geen wapens of drugs toegestaan

Garderobe

Nabij de ingang vindt u de onbewaakte garderobe. Jassen en tassen met souvenirs kunt u hier in bewaring geven tegen een genummerd ontvangstbewijs. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling aan ,of vermissing van eigendommen. Neem die dag geen waardevolle spullen mee of laat die niet achter in uw auto of in uw kleding in de garderobe.

Eten, drinken en roken

– Bij binnenkomst ontvangt u als reünist 10 consumptiebonnen ter waarde van € 10,00
– Elke consumptiemunt vertegenwoordigd een waarde van € 1,00
– Consumpties en eten is uitsluitend verkrijgbaar met consumptiebonnen
– Een glaasje bier of glaasje fris kost 2 consumptiebonnen per stuk, namelijk € 2,00
– Op de reünie locatie zullen diverse “Food trucks” staan waar u uw snacks (friet, broodje hamburger, snacks e.d.) kunt bestellen. U dient te betalen middels consumptiebonnen
– Extra consumptiebonnen kunt u pinnen via diverse betaalautomaten op het reünie terrein
– Op het reünieterrein, gebouwen en tenten geldt een strikt rookverbod
– Vanaf circa 12.30u, na het officiële gedeelte gaat de bar open en kunnen ook alcoholische dranken worden besteld
– Om 17.00 uur gaan alle tappunten dicht!

Toiletten

De toiletten zijn onder andere gelegen in de ruimtes van het stadion, zullen ‘plasbakken’ her en der over het reünie terrein staan opgesteld en zijn er speciale toilet wagens en mindervalide toiletten.
EHBO en arts
– Voor geneeskundige dienst kunt u terecht bij de EHBO
– De gehele dag zijn een arts en geneeskundige verzorging aanwezig

Infostand

Er is een speciale informatiepost aanwezig op het reünie terrein, waar u met al uw vragen terecht kunt. Deze infostand is te vinden op de “stand village” en als zodanig herkenbaar.

Bent u afhankelijk van een begeleider?

Indien u afhankelijk bent van een begeleider dan dient u hier JA in te vullen. U krijgt een extra scherm te zien waar u de gegevens van uw begeleider dient in te vullen waar een * bij staat. Dit zijn verplicht in te vullen velden. In het optionele veld kunt u eventuele extra informatie vermelden die van belang zijn voor de organisatie op de reünie dag zelf.

Faciliteiten voor ouderen en minder validen

– Voor ouderen en mindervalide is voldoende zitgelegenheid om deze dag probleemloos mee te kunnen maken. Er is ook een aangepast toilet
– De reünie locatie is daarnaast rolstoel vriendelijk en daarnaast kunnen mindervalide gebruik maken van de mogelijkheid om een begeleider aan te melden voor deze dag ter begeleiding

Veiligheid en noodnummer

In geval van nood of calamiteit kunnen reünisten vanuit het thuisfront bereikt worden via de informatiepost. Telefoonnummer: 06 10319261
Dit telnr. is bereikbaar op zaterdag 21 mei vanaf 08.00u tot en met 20.00u. Daarna wordt het telefoonnummer gedeactiveerd.
Volg altijd de aanwijzingen van de ordedienst, Koninklijke Marechaussee en de reünie organisatie op.
Spreek vooraf duidelijk met elkaar af wie de ‘BOB’ is.

Souvenirs, Toko, Commandoverenigingen, overige stands

Op het reünie terrein is een speciaal “stand village”ingericht waar onder andere aangesloten organisaties van De Commandostichting zich kunnen presenteren. U dient uiteraard zelf te zorgen voor standbemanning. Standbemanning dient uiteraard aangemeld te zijn.
– De Commandoverenigingen (COVn) hebben de beschikking gekregen over een pagode stand van 5 bij 4 mtr die ze gezamenlijk delen met nog een COV. Hier kunt u informatie verkrijgen en u aanmelden als lid c.q. donateur
– De Historische collectie (museum) van het KCT, de Stichting Fondsenwerving Commandogemeenschap, De Stichting Family Support en ook Marco Kroon zijn aanwezig met een stand in het “stand village”
– De Toko bevindt zich eveneens in de “stand village”. Hier kunt u uw beperkt souvenirs kopen zoals T-shirts, baret en/of embleem en/of baret ondergrond, caps, coins , rugzakken e.d. aanschaffen.
– Bij de Toko is eveneens de afgifte balie van de in voorverkoop bestelde reünie T-shirts, reünie jacks en reünie badges

Korps Commandotroepen reünie badge bestellen

Er zijn twee KCT reünie badge versies aangemaakt die u bij uw inschrijving kunt bestellen. Met de aankoop van de badge steunt u de Stichting Commandoreünie. Een deel van de opbrengst komt direct ten goede aan de reünie dag. In de maand voor de reünie ontvangt u uw bonnen voor uw aankopen, zoals de reünie badge. Met deze bonnen kunt u uw bestelde artikelen op de dag van de reünie afhalen bij de balie / afgiftepunt van de Commando Toko.

Korps Commandotroepen Reünie T-shirt bestellen

Bij uw inschrijving kunt u ook nu weer een speciaal KCT reünie T-shirt bestellen en tijdens de reünie ophalen bij de Commando Toko. Met de aankoop van het T-shirt steunt u de Stichting Commandoreünie. Een deel van de opbrengst komt direct ten goede aan de reünie dag. Het T-shirt is te bestellen in de maten S(46) – M(48)- L(52)- XL(54)- XXL(56)- XXXL(58). Evenals bij de mogelijke aankoop van een reüniebadge krijgt u een maand voorafgaand aan de reünie, uw bonnen voor uw aankopen thuisgestuurd. Met deze bonnen kunt u uw bestelde artikelen op de dag van de reünie afhalen bij de balie / afgiftepunt van de Commando Toko.

Reünie Jack

Op veler verzoek hebben we besloten een nieuw reüniejack voor de reünie 2022 te laten ontwerpen. Het is een verbeterde waterproof Softshell versie van zijn voorgangers, voorzien van het korps logo en extra klittenbandpatch voor bijvoorbeeld de reünie badge of een ander eenheidsbadge. Het reüniejack is bij inschrijving te bestellen. Met de aankoop van het reünie jack steunt u de Stichting Commandoreünie. Een deel van de opbrengst komt direct ten goede aan de reünie dag zelf. Het reünie jack is te bestellen in S(46) – M(48)- L(52)- XL(54)- XXL(56)- XXXL(58). Evenals bij de mogelijke aankoop van een reüniebadge en het reünie T-shirt krijgt u een maand voorafgaand aan de reünie, uw bonnen voor uw aankopen thuisgestuurd. Met deze bonnen kunt u uw bestelde artikelen op de dag van de reünie afhalen bij de balie / afgiftepunt van de Commando Toko.

Tombolakaarten

Bij uw inschrijving kunt u loten kopen die gekoppeld worden aan uw registratienummer, peoplesoftnummer of marinenummer. Deze kaarte zijn verkrijgbaar vanaf € 2,50 (1x kaart), oplopend tot € 17,50 (10 kaarten). Op de reünie dag zelf zullen we de prijswinnaars bekend maken. Het aantal kaarten zullen we vermelden op uw bevestiging van uw inschrijving. De door u aangekochte loten worden na aankoop direct gedeponeerd in de ton van waaruit de tombolaprijzen getrokken worden op de reünie dag. U krijgt de kaarten dus niet fysiek thuisgestuurd, maar het aantal is vermeld op de inschrijfbevestiging.

Vrijwillige bijdrage aan de Stichting Commandoreünie

We kunnen jullie hulp en steun goed gebruiken om er een onvergetelijke reünie van te maken! Zoals begrijpelijk brengt het organiseren van de reünie ook veel kosten met zich mee. Het inschrijfgeld wat wordt berekend aan de reünisten is helaas niet voldoende om alles te kunnen bekostigen, vandaar dat we mede afhankelijk zijn donaties. Elke donatie -groot of klein- wordt gewaardeerd!

Vinkje plaatsen voor toestemming

Met het plaatsen van uw vinkje geeft u toestemming dat uw gegevens worden verwerkt voor deze en toekomstige (reünie) activiteiten door de Stichting Commandoreünie / Commandostichting.

Verzendknop

Nadat u alles heeft ingevuld klikt u op de button VERZENDEN

Direct betalen bij inschrijving

Nadat u het inschrijfformulier hebt ingevuld, word deze verzonden aan de SCR. Direct daarna wordt u doorgestuurd naar de betaalomgeving. U dient het verschuldigde bedrag direct te voldoen middels iDEAL, Creditcard (MASTER/ VISA) of PayPal.

In verband met de kosten die door de payment service provider in rekening worden gebracht zijn we genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Betalen via iDEAL kost u € 0,39 cent, betalen via creditcard kost u € 1,50 en betalen via PayPal kost u € 2,85.

Let op: Indien de betaling niet is voldaan, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen en bent u niet ingeschreven als reünist!

Aanmeldbevestiging

Nadat u zich heeft aangemeld en de betaling door ons in goede orde is ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging van aanmelding via het opgegeven e-mail adres. Hoe daarna verder zie “Toegang tot de reünie”.

Afwijzing

Mocht blijken dat u niet voldoet aan de voorwaarden om aanwezig te mogen zijn bij de reünie, dan krijgt u een e-mail met de reden van afwijzing toegestuurd. Het inmiddels betaalde bedrag wordt dan binnen 14 dagen aan u terugbetaald minus € 2,50 administratiekosten.

Indien u het niet eens bent met de afwijzing, dan kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres kct.reunie.2022@mindef.nl. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk antwoord.

Toegang tot de reünie

In de maand voor de reünie ontvangt u uw toegangsbewijs, bon voor het reüniegeschenk, eventuele bonnen voor de reünie aankopen die u heeft gedaan bij inschrijving en verdere aanvullende informatie. Deze informatie zal naar het huisadres gestuurd worden, wat is opgegeven bij inschrijving.
– Alle reünisten kunnen alleen binnen via de Tranenpoort van de reünie locatie, gelegen aan de achterzijde van het Atik Stadion. Vanaf 10.00u en volg de borden reünie KCT
– Toegang uitsluitend op vertoon van uw persoonlijk toegangsbewijs. Desgevraagd moet u zich kunnen legitimeren
– Zonder persoonlijk toegangsbewijs krijgt u geen toegang tot de reünielocatie!
– Na controle krijgt u een programmaboekje, consumptiebonnen en uw reünie geschenk
– Op de reüniedag zelf is aanmelden voor deelname aan de reünie niet mogelijk. Doe dat dus vóór 11 mei 2022!
– Familieleden en andere relaties van reünisten worden niet toegelaten op het reünie terrein
– Aangemelde begeleiders dienen zich ook aan te melden conform het inschrijfproces en moeten zich ook kunnen legitimeren
– Als u woonachtig bent in het buitenland en u heeft zich voor 11 mei 2022 aangemeld, dan kunt u uw reüniebescheiden op de dag zelf afhalen bij de portocabin direct gelegen naast de ingang van het reünieterrein, achterzijde Atik stadion. U krijgt uw definitieve aanmeldbevestiging via e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. We sturen uw reünie bescheiden NIET naar het buitenland. U dient uw definitieve aanmeldbevestiging op de man te hebben en deze te tonen bij het loket van de portocabin
– Reünie plattegrond met indeling verzamelvakken, reünie terrein zal worden uitgereikt bij de ingang op de reünie dag zelf

Ik ben Begunstiger van de Commandostichting

Als begunstiger van de Commandostichting steunt u De Commandostichting in al haar belangrijke activiteiten. Denk hierbij onder andere aan de Veteranenzorg, vier maal per jaar de uitgifte van het blad “De Groene Baret”, het onderhoud en beheer van onze website, de nieuwsbrief (GREEN ON GO), de Historische collectie KCT (museum) en het ondersteunen van de Commandoverenigingen. Begunstigers betalen slechts € 20,00 per jaar als u betaalt middels automatische incasso en indien per factuur € 25,00. Begunstigers blijven zo op de hoogte van het wel en wee van het Korps en De Commandostichting.

Ik ben geen Begunstiger van de Commandostichting

Ik ontvang niet 4x per jaar het Blad “De Groene Baret” en betaal ook geen jaarlijkse begunstigers bijdrage.

Wilt u Begunstiger worden?

Mocht uw interesse zijn gewekt om alsnog begunstiger te worden van De Commandostichting, meldt u dan aan via het aanmeldformulier op de website www.korpscommandotroepen.nl. U steunt daarmee de activiteiten van De Commandostichting en ontvangt vier maal per jaar ons blad De Groene Baret. Voor het toekennen van de begunstigerskorting bij het inschrijven voor de reünie is het peilmoment januari 2012. Indien u in januari 2021 nog geen begunstiger was, komt u dus niet in aanmerking voor de begunstigerskorting.

Reüniegeschenk

Het is inmiddels een traditie geworden om alle deelnemers aan de reünie te verrassen met een geschenk. Ook dit maal hebben we als SCR een mooi aandenken ontworpen om stil te staan bij het 80 jarig bestaan van ons Korps. We gaan jullie uiteraard nog niet vertellen wat is het maar dat doen we pas op de dag zelf. Direct na de toegangscontrole ontvangt u het reüniegeschenk en het programma boekje reünie 2022.

Nabestellen extra T-shirts, reünie jacks en reünie badges.

Nadat u zich heeft aangemeld en onze definitieve aanmeldbevestiging heeft ontvangen, is het mogelijk extra’s T-shirts, reünie jacks en reünie badges te bestellen. In de definitieve aanmeldbevestiging is een verwijzing met een link verwerkt hoe u de extra T-shirts, reünie jacks en reünie badges kunt bestellen. Deze aparte inlogpagina is voorzien van een wachtwoord die is toegevoegd in de mail. De extra aankopen zullen worden toegevoegd aan uw eventuele eerdere bestellingen. U ontvangt uw bonnen voor uw aankopen een maand voorafgaand aan de reünie thuisgestuurd. Met deze bonnen kunt u uw bestelde artikelen op de dag van de reünie afhalen bij de balie / afgiftepunt van de Commando Toko. U kunt tot uiterlijk 20 april 2022 extra bestellen doen.

Digitale veiligheid

Vanzelfsprekend vraagt het ontwerpen, bouwen en onderhouden van dit digitale aanmeldplatform om de nodige zorgvuldigheid.
Ons korps verdiend en hanteert hoge standaarden, dus vanzelfsprekend ook op digitaal gebied.

Wat betekend dit concreet?
SSLv3 (paginacertificaat),
TLS 1.3 (berichtenverkeer),
Zowel de PHP versie, als het CMS (met toevoegingen) worden continu getoetst op nieuwere versies en bijgewerkt.

Ook na binnenkomst van de door u verstrekte gegevens, worden deze met de nodige zorgvuldigheid behandeld.
Alleen een beperkte selectie van functionarissen verbonden en/of gecontroleerd door de SCR en het Ministerie van Defensie, kan uw aanmelding inzien.
Ook wordt er bij het opslaan van uw gegevens op wordt het interne netwerk voor deze reünie veelal gebruik gemaakt van 256-bit encryptie.

Mocht u ondanks of dankzij bovenstaande nog vragen/zorgen hebben, dan kunt u ons een bericht sturen.

Overnachten

Hotels, B&B’s, Campings e.d.
De vroege beslissers onder de oud-commando’s hebben al een plaatsje in een van de plaatselijke hotels vastgelegd! Nog niet gedaan? Gebruik Bookings.com en u komt ze vanzelf tegen! Wacht niet te lang want het aanbod is beperkt! Er zijn ook campings rondom Roosendaal voor de kampeerders onder ons. Overnachten op de kazerne of in het tentenkamp is niet mogelijk!

Doneren

Als u zelf niet aanwezig kunt zijn op de reünie, maar toch financieel wilt bijdragen.
Of wanneer u meer dan € 100,– wilt doneren, dan kunt u de onderstaande donatieknop gebruiken.
Hierbij kunt u zelf het gewenste bedrag invullen.

Bedrag